pp-israel -- Pirate Party of Israel

 

אודות pp-israel

כדי לצפות באוסף המסרים הקודמים לרשימה זו, בקר בארכיון של pp-israel .

השימוש ב- pp-israel
כדי לשלוח מסר אל כל מנויי הרשימה, שלח דוא"ל אל pp-israel@lists.pp-international.net.

ניתן להרשם אל הרשימה, או לשנות את המנוי הנוכחי שלך, בקטע למטה.

הרשמה אל pp-israel

הרשם אל pp-israel על יד מילוי הטופס הבא. אתה תקבל דוא"ל המבקש ממך אישור, כדי למנוע מאחרים רישומך לרשימה חינם. זוהי רשימה פרטית, מה שאומר שרשימת המנויים לא חשופה למי שאינו מנוי.

  כתובת הדוא"ל שלך:  
  שמך (לא חובה):  
  אפשר להקליד סיסמת פרטיות למטה. זה מספק רק אבטחה קלה, אבל אמור למנוע מאחרים מאפשרות התעסקות עם המנוי שלך. אין להשתמש בסיסמא חשובה לך כיוון שהיא תישלח אליך בדוא"ל בטקסט נקי מדי פעם.

  אם תבחר שלא להקליד סיסמא, המערכת תיצור לך סיסמא באופן אוטומטי, והיא תישלח אליך לאחר שתאשר את המנוי שלך. תמיד ניתן לבקש דואר חוזר עם הסיסמא שלך כאשר אתה עורך את ההגדרות האישיות שלך.
  בחר סיסמא:  
  הסיסמא שוב, לאישור:  
  באיזה שפה אתה מעדיף לקבל את ההודעות שלך?  
  האם תרצה לקבל את משלוחי הרשימה בתקצירים יומיים? לא כן
pp-israel מנויים
(רשימת המנוים זמינה רק למנויי הרשימה.)

הקלד את כתובת וסיסמא כדי לבקר ברשימת המנוים:

כתובת: סיסמא:   

כדי לבטל את המנוי ל-pp-israel, לקבל תזכורת סיסמא, או לשנות את הגדרות המנוי שלך הקלד את כתובת דוא"ל של המנוי שלך.

אם תשאיר את השדה ריק, תתבקש להקליד את כתובת דוא"ל שלך.


רשימת pp-israel·בניהול 2020alex at gmail.com
ממשק הניהול של pp-israel(מחייב אימות)
סיכום כל רשימות הדיוור של lists.pp-international.net

Delivered by Mailman
version 2.1.15
מונע על ידי Python GNU's Not Unix Debian Powered